Back Rezwana Choudhury Bannya: Amar Shakol Dukher Prodeep

Rezwana Choudhury Bannya: Amar Shakol Dukher Prodeep

Bengali
1. Amar Shakol Dukher Prodeep
2. Fule Fule
3. Amar Kontho Hote
4. Modhu Gondhe Vora
5. Emni Kore Jay
6. Ami Kan Pete Roi
7. Amar Shakol Roser Dhara
8. Onek Kotha Jay Je Bole
9. Rimjhim Rimjhim
10. Valobasi Valobasi
11. Nibir OmaTimir Hote
12. Ekhono Tare Chokhe Dekhini
13. Emoni Har Amar