Back Khalid Hossain: Best Of Khalid Hossain (Islami)

Khalid Hossain: Best Of Khalid Hossain (Islami)

Bengali
1. Khodar Premer Sharab Piye
2. Trivuboner Prio Mohammad
3. Tomar Name Eki Nesha
4. Mosjideri Pashe Amay
5. Nobir Majhe Robir Somo
6. Tora Dekhe Ja Amina
7. Shon Shon Ya Elahi
8. Mohammad Mostafa Salle Ala
9. Cholre Kabar Jiarote
10. E Kon Modhur Sharab Dile
11. Nam Mohammad Bolre Mon
12. Islamer Oi Saoda Loye