Back Ferdausi Rahman, Dil Afroz Reba, Nashid Kamal, Nadira Begum: Bhawaiya Super

Ferdausi Rahman, Dil Afroz Reba, Nashid Kamal, Nadira Begum: Bhawaiya Super

Bengali
1. O Ki Garial Vai
2. Fande Poria Boga
3. Moner Haushe Na
4. O Ki Moishalre
5. O Ki O Bondhu Kajol
6. Je Jon Premer Vab
7. Torsha Nodir Uthal
8. Amar Kangkher
9. Pran Bondhuare
10. Ghore Te Mor Shoshur
11. Amai Eto Rate
12. Bapui Chengra Re
13. O Ki Ekbar Asia
14. Tui Mor Duarer
15. O Ki Sonar Chan