Back Fakir Alamgir: Shikha Anirban

Fakir Alamgir: Shikha Anirban

Bengali
1. 1886 1st May
2. Nam Chilo Tar John Henry
3. Chere Dao Reshmi Churi
4. Thakile Dodakhana
5. Ore Bangali Vai
6. Buk Bedhe Lorte Hobe
7. Lanchito Nipirito
8. Bachbo Bachbore
9. Dam Diye Kinechi Bangla
10. Voy Ki Morone
11. Kalo Kalo Manusher Deshe
12. Nur Hossainer Rokte Lekha
13. Ora Amader Gaan Gaite Deyna
14. O Vaire Vai