Back Sabina Yasmin: Best Of Sabina Yasmin

Sabina Yasmin: Best Of Sabina Yasmin

Bengali
1. Ei Mon Tomake Dilam
2. Shudhu Gaan Geye Porichoy
3. Ami Rojoni Gondha Fuler Moto
4. Ami Achi Thakbo Valo
5. Valobese Gelam Shudhu
6. Dukkho Valobese Premer
7. Eki Sonar Aloi
8. Dukkho Amar Basor Raater
9. Isharai Shish Diye
10. Ei Prithibir Porey Koto
11. Fuler Mala Poriye Diley
12. Geetimoy Seidin Chirodin
13. Ki Jadu Korila Piriti