Back Fahmida Nobi: Sada Kalo

Fahmida Nobi: Sada Kalo


1. Sada Kalo (Duet)
2. Du Chokh
3. Jokhon
4. Ondhokar
5. Choyti Reetu
6. Vabna Amar
7. Sada Kalo (Single)