Back Hemanta Mukherjee: Best of Hemanta Mukherjee

Hemanta Mukherjee: Best of Hemanta Mukherjee


1. Muche Jaoa Dinguli
2. Oliro Kotha Shune
3. Ami Dur Hote Tomare
4. Ei Raat Tomar Amar
5. Nijhum Sondhay
6. O Nodire Ekti Kotha
7. Amar Jiboner Eto Khushi
8. Aj Dujonar Duti Poth
9. Pother Klanti Vule
10. Aye Khuku Aye
11. Ei Poth Jodi Na Shesh Hoy
12. Jabar Aage Kichu Bole Gelena